Webový dizazjn, Web development, SEO optimalizácia, Nastavenie analytiky GA4