Priateľská spolupráca pri budovaní identity značky a webovej stránky nám pomohla urýchliť procesy a osloviť nové startupy do portfólia Perry Talents.