S Webgateom som spolupracoval na viacerých marketingových aktivitách pre Novuma a SuperScale. Vďaka ich agilnému prístupu a developerským skillom sme boli schopní rýchlo realizovať nové weby a upravovať existujúce.